BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği

 

Tanıtım

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

 

Öğretim Yılı:

:4

 

2017 Kılavuz Bilgileri

 

Minimum Puan

Minimum Başarı

Sırası

Burssuz

312,664

170242

Burslu %25

*

*

Burslu %50

370,040

60156

Burslu %75

390,069

1600

Burslu %100

404,532

24215

Puan Türü

:TS-1

 

KONTENJANLAR

Burssuz

:14

Burslu (%25)

:0

Burslu (%50)

:14

Burslu (%75)

:8

Burslu (%100)

:4

Toplam

:40

 (*) Bu kategoride burs verilmemektedir.

 

 

Başkent Üniversitesi, Erken Çocukluk Eğitimi Programı, 0-8 yaş arası çocukların bütüncül gelişimini destekleyecek okul öncesi öğretmen adaylarının  bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim programı sunmaktadır.

Bu programda öğretmen adayları çocukların  psikomotor, psikolojik, sosyal, bilişsel ve duygusal alanlarda bütünsel bir yaklaşımla gelişim ve öğrenmelerine nasıl katkıda bulunacaklarını öğrenir ve uygularlar. Program dahilinde psikoloji, iletişim, gözlem, değerlendirme ve farklı eğitim ortamları hazırlama gibi alan derslerinin yanı sıra demokrasi, sanat, kültür, araştırma ve uygulama dersleri gibi erken çocukluk pedagojisini kapsayan temel eğitim dersleri de yer almaktadır.

Erken çocukluk eğitimi programı sağlık ve eğitim ile ilgili sosyal kurumlar da dahil olmak üzere küçük çocukların aileleri ile birlikte koordineli çalışabilecek nitelikli ve profesyonel okul öncesi öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.